Donations from Chess Community

No. Amount Name
1 5000 Sachin Samant
2 2000 Rochelle D’souza
3 11000 Madhusudan Iyer
4 1000 Atul Dahale
5 10000 Ritu Mohit Bhandari
6 25000 Sainath Ramanathan
7 2000 Priti Mahendru
8 1000 Mamta wadhwa
9 5000 Shailesh Gadre
10 5000 Avathanshu Bhat
11 500 Rekha  Raghavan
12 1000 Vikas Sharma
13 10800 Rekha Pinkesh Nahar
14 1000 Aditya Mukund
Kulkarni
15 2100 V j gupta
16 500 Nishchint Sharma
17 1500 Jeet shah
18 5000 Swapnil Kothari
19 11000 Sanjoy Shome
20 1000 Sudhahar
21 1000 Giriappa T Amin
22 2000 Vanita Noronha
23 500 Rajesh gupta
24 1000 Tamojit Chakraborty
25 200 Devansh Singh
26 5000 Shubham Sanjiv
Kumthekar
27 100 Harshal Pramod Patil
28 10000 Sushir Lohia
29 2000 PAVAN BNB
30 2000 Nitish Mittal
31 5000 Sudip Singh
32 2000 S C AGARWAL
33 1000 Deepak chavan
34 1500 sanjeev Tambe
35 2000 Laishram Imocha
36 1000 Niranjan Prasad
37 2000 Niranjan Prasad
38 500 Eshan Tilwani
39 10000 Vedaprakash PC
40 5000 Vivek Gupta
41 2000 Prathamesh Mokal
42 1000 Chaitanya
Kulkarni
43 251 Aditya
Vimal
44 1000 Mitul
KH
45 1000 Aruna
Shiv shankar Singare
46 2000 Sneha Ghatpande
47 2500 Abdesh Jha
48 10000 Anand Kashelkar
49 27000 Mullick Somnath
Charitable trust
50 1001 Ramkrishna Kashelkar
51 2000 Aravind
52 2000 PR Krishna
53 1000 Aniruddha Deshpande
54 3000 Sundararajan Kidambi
55 2500 Rahul Anil Bhagwat
56 5000 Himanshu Kumar
57 500 Rohan Bharat Joshi
58 500 Yoges kumbhar and
Deepak vaychal
59 5000 Romit
60 700 Vishal Sodani
61 2000 sankaran ponnada
krishnaswamy
62 1000 Durgaprasad Mahapatra
63 1500 Priyanka Ved
64 1001 CMA (Dr.) Ashish
Thatte
65 5000 BHAKTI PRADIP
KULKARNI
66 500 VIMAL RAJ M
67 1000 Pankaj arora
68 2000 Vikrant Malvankar
69 1000 Satyajit Basak
70 2000 Sureshkumar .T.J
71 30000 Karthik Rangarajan
72 10000 Jayaram Swaminathan
73 1000 Bina Manoj Sanghvi
74 500 Suhas Murthy
75 500 Dinesh Prakash
Gaikwad
76 5000 Tania Sachdev
77 2000 Kunal kochar
78 5000 Padmini Rout
79 5000 Seema Thukral
80 1000 Amit Sanjay Raje
81 2500 Roktim Bandyopadhyay
82 1000 Vedant panesar
83 7500 Nikhil And Dipika
Joshi
84 10000 Amruta and Sagar
85 3000 Vasudevan RR
86 5000 Karthikeyan Sankaran
87 19400 Ramesh
Balasubramanium
88 5000 Anjali
patil
89 5000 Vandana
Bhansali
90 1000 Abhinav
Shetty
91 500 Sunita
Prasad
92 10000 Ashutosh
Datar
93 1000 Vidit
94 11000 Manoj
Dengla
95 45000 Not
to be disclosed
  429053 TOTAL

Source from ChessBase INDIA : Link